Skip to Content

UK Edition. Click here for US version.

EMOZUL 40 MG GASTRO-RESISTANT CAPSULES HARD

Active substance(s): ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM DIHYDRATE

PDF options:  View Fullscreen   Download PDF

PDF Transcript

smer branja kode
smer vlaken

130 mm ± 0,5 mm

xxx NA Emozul GB druga stran

130 mm ± 0,5 mm
smer branja kode

smer branja kode

70 mm ± 0,5 mm

xxx NA Emozul GB prva stran

smer vlaken

70 mm ± 0,5 mm
smer branja kode

Navodila prepognjena na sredini z vidno prvo stranjo (naslovom);
pharma kodi, ki izhajata iz sredine navodila, morata biti vidni!

Šifra: xxxxxx
Emb. mat.: xxx NA Emozul GB
Dimenzije: 148 ± 0,5 mm x 594 ± 0,8 mm
Material: papir tip B
PhC št.: xxx
Merilo: 1:1
Datum: 31.03.2017
Izdelal: J. Kastelic
Pregledal: K. Peric

- CMYK

Oddelek za oblikovanje

CONFIDENTIAL
DPMockUp064059_1

+ Expand Transcript

Further information

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.

Hide