... menstuation... i donno whether m preg
what should i do???