Okay So I took plan November 6 and I got my period November 11th and I got my first Depo Shot November 14th and I had unprotected sex November 23rd am I protected by my depo shot or should I take plan B ??