marey ko chakar aa rahay hain aur ghabrahat ho rahi hai dil zor zor sey dharakh raha hai