Medical Term:

terra japonica

Pronunciation: ter′ră jă-pon′i-kă

See: gambir

Hide
(web4)