Medical Term:

ramus communicans ganglii otici cum nervo auriculotemporali

 

Synonym(s): communicating branch of otic ganglion to auriculotemporal nerve

Hide
(web3)