Medical Term:

ramus communicans ganglii otici cum chorda tympani

 

Synonym(s): communicating branch of otic ganglion with chorda tympani

Hide
(web2)